Enter your keyword

Educació Primària

educacio-primaria

Cicle Inicial

Reforçament de la programació d’hàbits de comportament iniciada a Educació Infantil.
Assoliment definitiu dels mecanismes de la lectoescriptura.
Incorporació del castellà.
Aproximació al concepte de tècnica pictòrica.
Introducció al món del cinema i a alguns dels més importants directors de l’època del mut.
Una sortida lúdico-cultural cada mes, integrada al conjunt de la programació de l’escola.
Primer apropament al món de la informàtica.
Colònies de tres dies a l’inici de curs.

Cicle Mitjà

Primer passos tendents a assolir la capacitat d’autoorganització dels alumnes.
Inici formal de la programació de literatura.
Estudi pormenoritzat per submatèries de les dues àrees del procés d’aprenentatge: llengua (expressió, lèxic, morfosintaxi i ortografia) i matemàtiques (càlcul, mesures, estadística i geometria).
Les diferents tècniques pictòriques. Introducció a la lectura d’una obra plàstica.
Primers coneixements sobre el procés de creació d’una pel·lícula.
Una sortida lúdico-cultural cada mes, integrada al conjunt de la programació de l’escola.
Colònies de tres dies a l’inici de curs.

Cicle Superior

Introducció del francès com a segona llengua estrangera.
Primers treballs d’investigació científica.
Utilització de materials diversos per a la creació plàstica i visites a galeries d’art.
Introducció al llenguatge cinematogràfic.
La informàtica, concebuda com una matèria indispensable al procés d’aprenentatge.
Reflexió sobre valors i normes, tan necessaris en aquesta edat.
Colònies de tres dies a l’inici de curs.
Estada cultural de quatre dies a finals de 6è de Primària.

EL NOSTRE COMPROMÍS

Fem tots els aprenentatges en català, que és també la llengua vehicular del centre. Entenem l’escola dins de l’ampli context
d’una nació a partir de la qual hem d’accedir a la globalitat de la cultura universal. Ningú no pot ser discriminat
a causa de la llengua, l’extracció social, la raça, el sexe, la ideologia.