Enter your keyword

Segon Cicle: Educació Infantil

segon-cicle

Programació seqüenciada d’hàbits de comportament.
Estimulació per l’observació, la descoberta i el procés creatiu.
Iniciació a l’organització personal.
Dinamització dels aspectes de comunicabilitat i d’equilibri entre individu i grup.
Comportament flexible dins del context social.
Estratègies mentals: exercicis de lògica, atenció, discriminació, memorització… atesos els nivells maduratius dels alumnes i del grup.
Iniciació a l’aprenentatge dels mecanismes de lectoescriptura.
Potenciació del desvetllament de les capacitats d’expressió plàstica.
Treball organitzat per àrees (llenguatges plàstic, matemàtic, verbal…).
Interclasses: estudi trimestral, durant tres dies, d’un tema d’actualitat i suficientment motivador, amb grups heterogenis i trencant, doncs, el concepte de grup-classe. Potenciació de la relació entre alumnes dels diversos cursos. Canvi de professorat: observació dels alumnes des de diversos punts de vista.
Nombre variable de sortides lúdico-culturals, integrades al conjunt de la programació de l’escola, segons les característiques pròpies del grup i una estada de dos dies a final de curs.

EL NOSTRE COMPROMÍS

Fem tots els aprenentatges en català, que és també la llengua vehicular del centre. Entenem l’escola dins de l’ampli context
d’una nació a partir de la qual hem d’accedir a la globalitat de la cultura universal. Ningú no pot ser discriminat
a causa de la llengua, l’extracció social, la raça, el sexe, la ideologia.