Enter your keyword

L’escola

L'Escola del Sol

L’Escola del Sol és una escola d’una sola línia i ho és per voluntat pròpia. Amb pocs alumnes -uns 225-, aconseguim un ambient familiar que permet que tots, equip docent, alumnat i famílies, ens coneguem prou bé. Tenint en compte l’edat dels nostres nois i noies, un clima càlid com aquest és del tot recomanable. A l'Escola del Sol Iniciem les activitats amb els alumnes el primer dia del mes de setembre i les acabem el darrer dia de juny.

Una escola, quatre ritmes de treball (dels 6 mesos als 18 anys)

- Educació Infantil de 1r cicle (de 6 mesos a 2 anys):
Llar d'Infants Tic-Tac al carrer Zurbano.
- Educació Infantil de 2n cicle (de 3 a 5 anys):
Escola del Sol, edifici del carrer Sant Pau.
- Educació Primària (de 6 a 12 anys):
Escola del Sol edifici del carrer Migdia.
- Educació Secundària (de 12 a 18 anys: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius):
Al centre adscrit Ramar 2, als carrers Via Massagué i Escola Pia.

EL NOSTRE COMPROMÍS

Fem tots els aprenentatges en català, que és també la llengua vehicular del centre. Entenem l’escola dins de l’ampli context
d’una nació a partir de la qual hem d’accedir a la globalitat de la cultura universal. Ningú no pot ser discriminat
a causa de la llengua, l’extracció social, la raça, el sexe, la ideologia.

alumne

L'ALUMNE, UN INDIVIDU SINGULAR

Considerem indispensable que cada alumne senti que anar a l’escola i aprendre és un fet gratificant i pensem que és part de la nostra feina aconseguir que li resulti, a més, natural i quotidià.
Partim de la consideració que no hi ha dos nens iguals, per la qual cosa, l’Escola ha d’estar atenta a aquestes diferències intrínseques i potenciar tots els aspectes que identifiquin cada alumne i, alhora, oferint-li tots aquells altres que desconeixia o per als quals no hi tenia una predisposició específica.

Així doncs, dediquem una especial atenció als alumnes amb dificultats i als que mostren un nivell superior a l’habitual i els organitzem un tipus específic d’activitats que el permeti anar avançant al seu propi ritme. Comptem amb classes de reforç en horari escolar, mes tres especialitzats en educació especial, logopèdia i assessorament psicopedagògic.
No perdem de vista, tampoc, aquells alumnes que excel·leixen i que necessiten ampliar els seus coneixements a partir d’altres metodologies que els ho faciliti.

HÀBITS DE COMPORTAMENT I DE TREBALL

Basem la convivència, la feina diària i la relació entre les persones, dins i fora de l’Escola, en l’adquisició d’uns bons hàbits de comportament i de treball.

Els hàbits de comportament (acostumar els alumnes a dir “bon dia”, fer-los dirigir-se amb respecte a les altres persones…) s’han de treballar i es treballen sempre, però molt especialment a E.I. i a C.I. de Primària. L’Escola té establerta, per a aquests cursos, una programació sistemàtica per a la seva regular adquisició. Els hàbits de treball, en canvi (ésser capaços d’organitzar-se la feina, fer els deures i fer-los ben fets…) es consoliden a E.P., si bé, al darrer curs d’E.I., els alumnes ja s’emporten, un dia a la setmana, una petita feina per fer a casa.

interaccio

INTERACCIÓ FAMÍLIES/ESCOLA

La relació amb les famílies s’ha d’entendre no només com una transferència d’informació, sinó, i sobretot, com una comunicació real i continuada que ha de tenir els fills com a fils conductors. Les activitats realitzades a l’Escola han de suposar una certa continuïtat a casa -i a l’inrevés-, per acostar el treball escolar a les famílies i per poder acabar, a l’Escola, feines iniciades a casa. Comunicació i també comprensió, aspectes indispensables per a l’educació dels nostres fills i filles, no sempre presents a la nostra societat.

Per assolir tot això, potenciem, entre d’altres coses, les exposicions de treballs dels alumnes, el control de feines per part de les famílies, la col·laboració familiar en segons quines tasques, les classes obertes… I, naturalment, les reunions de famílies i les entrevistes.

Pretenem no només instruir, sinó també FORMAR PERSONES AMB VALORS HUMANS, JUDICI CRÍTIC I CAPACITAT SUFICIENT PER PODER CONVIURE SATISFACTÒRIAMENT AL MÓN QUE ENS ENVOLTA.

ACTIVITATS CULTURALS OBERTES A LES FAMÍLIES I A LA CIUTAT

Concebem l’Escola com un centre dinàmic capaç de potenciar actes culturals de signe divers, adreçats a les nostres famílies però també, i per extensió, al conjunt de la ciutat. Aquests actes, que volem que siguin un altre dels elements diferenciadors del nostre centre, s’organitzen, generalment, en forma de cicles -dos o tres cada curs-, es porten a terme als vespres o a les nits i pretenen abastar l’ampli ventall de l’inextingible món de la Cultura, sense circumscriure’s estrictament a l’àmbit pedagògic: cicles de conferències, projeccions cinematogràfiques, representacions teatrals, concerts, exposicions…

serveis

ELS NOSTRES SERVEIS

Amb la intenció de potenciar determinats aspectes que facin dels infants persones amb un bagatge intel·lectualment, cultural i social potent, hem afegit un seguit de serveis que hi contribueixin:

Treball de la llengua anglesa en un doble vessant que potenciï, especialment, l’ús de la llengua oral en les sessions de S.O.C. (Speaking and Oral Comprehension), que es duen a terme en grup reduït. Oxford University ens tutela i vetlla per un correcte aprenentatge d’aquesta llengua d’abast internacional. Inici: al 1r curs d’educació infantil.

Cultura. El denominador comú de totes aquelles activitats que programem al llarg del temps que els vostres fills i filles són amb nosaltres és la cultura. Aquest és un dels aspectes més enriquidors que podem oferir als nostres infants i joves, un conjunt d’aprenentatges ben interioritzats que els permetran tenir opinió personal fonamentada en tots i cadascun dels aspectes viscuts.

L’Escola ofereix Activitats Extraescolars, cada dia, d’1/4 de 6 a ¼ de 7 de la tarda, tant per als alumnes d’E.I. com per als de Primària. En el cas de la Primària, també se n’organitzen al migdia. Pretenem que aquestes activitats complementin els coneixements adquirits durant l’horari reglat: jocs simbòlics, cant coral, contes, teatre, bàsquet, escacs, patinatge, dansa, natació… Són de caire lúdic, però es treballen amb la deguda exigència.

En cas de necessitat, els alumnes poden, al matí, entrar fins una hora abans a l’Escola (Servei d’Acollida). L’edifici del carrer Sant Pau obre la porta a ¾ de 8. Mestres de l’escola s’encarreguen, a ¾ de 9, d’acompanyar els alumnes de Primària que s’hagin servit d’aquesta hora extra fins a l’edifici del carrer Migdia. També s’ofereix el mateix servei a la tarda, entre les 5 i 2/4 de 6.

El Servei de Menjador és des de la una del migdia fins a ¾ de tres de la tarda. Els alumnes d’E.I. mengen al carrer Sant Pau i els de Primària, al carrer Migdia.

El Casal d’Estiu al llarg del mes e juliol, obert també als familiars i amics dels nostres alumnes.

Revisió mèdica anual i servei de pediatria (presencial i també Hospital de nens de Barcelona).

Atenció i proves psicopedagògiques.

Altres serveis que oferim a l’escola:

– La Llengua Francesa s’incorpora, com a valora afegit d’una segona llengua estrangera, al Cicle Superior de Primària. De la mà de l’Alliance Française, els alumnes d’aquest cicle s’inicien en el domini oral i escrit d’aquesta llengua romànica que tants vincles té amb la nostra pròpia.

– El Flaix Cultural és propi de cada curs. És un tema seleccionat d’entre àmbits ben diversos i distants que ens permet treballar els aprenentatges des d’aspectes ben inversemblants. Els infants s’adonen que l’aprenentatge no té fronteres, que qualsevol circumstància és una excel·lent excusa per aprendre. Les activitats són destinades als nois i noies, però també als adults….tothom és ben rebut!

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Educació Infantil

C/ Sant Pau, 20
Tel. 93 727 00 98

Educació Primària

C/ Migdia, 35-45
Tel. 93 727 82 46

NEWSLETTER DE L'ESCOLA

Si vols rebre informació sobre cursos,
activitats i esdeveniments de l'escola.